Adresy gabinetów
Łódź, ul. Sterlinga 16/18 (3 piętro)
Pabianice, ul. Łaska 40 lok.93
Telefon
+48 669 180 110
Email
ewelinwnuk@gmail.com

Badania naukowe potwierdzają, że psychoterapia online jest skuteczną formą pomocy, jednak aby móc odnieść z niej korzyści, trzeba zdawać sobie sprawę z jej ograniczeń.

Jakie są ważne ograniczenia tej formy kontaktu?

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, ale także stanach kryzysowych,kontakt w formie online może nie być wystarczający, pomoc może nie przyjść na czas. W takich przypadkach działanie musi być szybkie, wymaga bezpośredniego dostępu do pacjenta i zaangażowania innych służb.

Ten rodzaj terapii nie jest wskazany, jeśli zgłaszany problem dotyczy:

– symptomów psychotycznych (halucynacje, omamy, urojenia, dezorganizacja myślenia itp.)
–zagrożenia życia lub zdrowia (samookaleczanie się, myśli samobójcze) wymagającego intensywnego wsparcia lub hospitalizacji
– poważnego kryzysu (np. trwająca aktualnie przemoc, doświadczenie traumatyczne, dramatyczne sytuacje rodzinne, konflikty z prawem)
– zdiagnozowanych zaburzeń psychiatrycznych
– uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu
– potrzeby diagnozy medycznej lub lekarstwa na receptę

W każdej z powyższych sytuacji wskazany jest jak najszybszy kontakt z lokalnym centrum interwencji kryzysowej, najbliższym szpitalem albo osobista wizyta u psychiatry lub psychoterapeuty.

Dla kogo terapia online?
Zalety terapii online
Ograniczenia terapii online
Spotkanie krok po kroku, jak to zrobić?
Cennik psychoterapii online
Kontakt i dane do przelewu