Adresy gabinetów
Łódź, ul. Sterlinga 16/18 (3 piętro)
Pabianice, ul. Łaska 40 lok.93
Telefon
+48 669 180 110
Email
ewelinwnuk@gmail.com

Przyjęcie nowej roli życiowej jaką jest bycie rodzicem to nie tylko słodycz, satysfakcja, szczęście i bezgraniczna miłość. To także lęk… cała masa lęku, bezradność, frustracja, złość, zmęczenie, zagubienie i wiele innych trudnych stanów. Stawanie się rodzicem to, jak sądzę, dla niemal każdego, moment przyjrzenia się swoim wartościom, sobie, moment transformacji w związku, zmian w stylu życia i w relacjach z innymi członkami rodziny oraz dalszym otoczeniem. Nie jest więc niczym niezwykłym, że łatwo w tym momencie o kryzys. Może się to przydarzyć już na etapie starania się o dziecko, poprzez ciążę, poród, pierwsze tygodnie i aż po kolejne miesiące życia z dzieckiem.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest wspieranie kobiet, ale też i par, w tych ważnych, jakże trudnych momentach życia, a których konstruktywne przepracowanie będzie owocowało przez całe dalsze życie rodziny.

Swoją pomoc oferuję osobom doświadczającym:

- wątpliwości co do chęci/gotowości podjęcia roli matki
- trudności z zajściem w ciążę (zarówno o podłożu biologicznym jak i psychicznym)
- lęku w ciąży np. o siebie, o dziecko, przyszłość; zmian nastroju
- obaw związanych z porodem
- depresji poporodowej
- trudności w odnalezieniu się w nowej roli
- braku zgrania z dzieckiem, nierozumienia go
- potrzeby rozwijania swoich umiejętności odczytywania sygnałów/potrzeb dziecka, pokonywania przekonań i stereotypów dotyczących postępowania z dzieckiem, szukającym strategii zaradczych w przypadku dzieci wysoko wymagających („high need baby”)
- kłopotów z odnalezieniem się w relacji małżeńskiej po narodzinach dziecka
- napięć i konfliktów na linii rodzice – dziadkowie/inni członkowie rodziny

Wychodząc naprzeciw potrzebom mam z malutkimi dziećmi, które z różnych powodów nie mogą dotrzeć do gabinetu, ale też pań w ciąży, które nie mogą się poruszać, proponuję wizyty w ich miejscu zamieszkania. Dojeżdżam na terenie Łodzi, Pabianic i okolic. Spotkania te przyjmują głównie formę wsparcia, często psychoterapii krótkoterminowej, w zależności od problemu i potrzeb mogą przerodzić się w psychoterapię długoterminową. Szczegóły ustalamy telefonicznie.