Adresy gabinetów
Łódź, ul. Sterlinga 16/18 (3 piętro)
Pabianice, ul. Łaska 40 lok.93
Telefon
+48 669 180 110
Email
ewelinwnuk@gmail.com

Rodzina jest wyjątkową strukturą, w której nieustannie pracują różne siły, miotające jej członków między bliskością i oddaleniem, stałością i zmianą, dominacją i podporządkowaniem, potrzebą rozwoju i obawami z tym związanymi itd. Żaden z jej elementów nie funkcjonuje samodzielnie, wszystkie są od siebie wzajemnie zależne, zmiana jednego oddziałuje na innych, problem jednostki nie może być rozwiązany tylko poprzez  koncentrację na „wytypowanym” pacjencie. Pokonanie trudności jest możliwe, jeśli podejmujemy ryzyko przyglądania się rodzinie jako całości, mającej swoją historię międzypokoleniową, w której nie ma jednej „prawdziwej” wersji rzeczywistości.

Terapia rodzinna może pomóc m.in w sytuacjach:
- kryzysu związanego z którąś fazą rozwoju rodziny np. konflikty między małżonkami (także młodymi), narodziny dzieci, ich dorastanie i opuszczanie domu, kończenie aktywności zawodowej
- śmierci lub pojawienia się nowych osób w rodzinie
- problemów dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego któregoś z członków rodziny
- trudności wychowawczych
- wszelkich trudnych spraw związanych z rozwojem dzieci w różnych sferach życia (np. społecznej, seksualnej, emocjonalnej, szkolnej)
- konfliktów międzypokoleniowych
- okołorozwodowej, także po rozstaniu rodziców
- problemów rodzin patchworkowych, niepełnych

Na pierwsze spotkanie zapraszam całą rodzinę lub wszystkich tych jej członków, którzy są zainteresowani psychoterapią. Kolejne sesje mogą odbywać się w różnych konstelacjach, czasem wszyscy, czasem tylko rodzice, czasem z dziećmi, w zależności od zgłaszanego problemu i ich wieku. Spotkania trwają 90 minut, a ich częstotliwość ustalana jest indywidualnie z każdą rodziną.