Adresy gabinetów
Łódź, ul. Sterlinga 16/18 (3 piętro)
Pabianice, ul. Łaska 40 lok.93
Telefon
+48 669 180 110
Email
ewelinwnuk@gmail.com

Samotna droga przez życie bywa bolesna, ale zawarcie związku i trwanie w nim wiąże się z jeszcze większym trudem.

Na psychoterapię par od pierwszej wizyty zapraszam oboje partnerów. Sesje odbywają się raz w tygodniu lub co drugi tydzień i trwają 60 minut. Jest to czas, gdy terapeuta pozostający w neutralnej wobec obojga klientów postawie, stwarza przestrzeń do przyglądania się mechanizmom działającym w parze, rezygnując tym samym z myślenia w kategoriach winy. Chcąc zrozumieć zgłaszane trudności rozmawiamy nie tylko o sprawach bieżących, ale uwzględniamy także historie życiowe parterów i ich relacje w rodzinach pochodzenia. Zwykle tworzymy w tym celu genogram, czyli schematyczny rysunek rodziny ukazujący jej członków i relacje między nimi.

Psychoterapia par pomaga m.in.
- wypracować strategie radzenia sobie z różnicami w związku
- ustalić korzystny dla obojga poziom bliskości, podziału władzy, odpowiedzialności
- usłyszeć się
- dostrzec i przepracować momenty wzajemnego ranienia się
- przetrwać kryzysy takie jak np. zdrada czy narodziny dziecka
- uzyskać satysfakcję w sferze seksualnej
- rozstać się