Adresy gabinetów
Łódź, ul. Sterlinga 16/18 (3 piętro)
Pabianice, ul. Łaska 40 lok.93
Telefon
+48 669 180 110
Email
ewelinwnuk@gmail.com

Seksualność często kojarzy nam się przede wszystkim z aktem współżycia. Jest to jednak obszar szeroko wykraczający poza seks i to, co dookoła niego. Nasza seksualność to składowa tego, co biologiczne - cielesne, psychiczne oraz społeczne. Rozwija się ona i zmienia począwszy od momentu narodzin, przez całe dalsze życie, niezależnie od tego czy jesteśmy z kimś w związku czy nie, czy jesteśmy aktywni seksualnie czy nie. Satysfakcja, czyli poczucie spełnienia w sferze seksualnej, jeszcze raz podkreślę, której nie można ograniczyć jedynie do ilości, długości czy intensywności stosunków seksualnych, przekłada się bardzo wyraźnie na ogólną jakość życia. Kiedy atakuje nas jakaś choroba, która wyraźnie wpływa na całe nasze życie, przeważnie robimy wszystko, by się wyleczyć. Podobnie, jeśli w sferze seksualnej odczuwamy jakiś dyskomfort czy też cierpienie, warto zatroszczyć się o siebie i nie odkładać działania na kiedyś, na później, na lepszy czas.

Jako psycholog oferuję pomoc w pracy z dysfunkcjami seksualnymi nie mającymi podłoża biologicznego, a które wynikają z przeróżnych trudności natury psychicznej. Osobom zainteresowanym kontaktem ze mną doradzam w pierwszej kolejności wizytę u lekarza seksuologa (osoby, która ukończyła studia medyczne), a przynajmniej lekarza pierwszego kontaktu. W zakresie ich kompetencji leży rozpoznanie problemu, zlecenie adekwatnych badań, ewentualne skierowanie do specjalistów innych dziedzin, a także jeśli to konieczne, zaproponowanie leczenia farmakologicznego. W przypadku diagnozy nie znajdującej medycznego wyjaśnienia zgłaszanych przez Państwa dolegliwości, zasadnym jest podjęcie współpracy z psychologiem - psychoterapeutą.

Psychoterapia może pomóc także w przypadku dysfunkcji seksualnych uwarunkowanych biologicznie, wówczas gdy towarzyszą im różne problemy psychologiczne, takie jak: lęki i przykre, uporczywe myśli (np. przed lub w trakcie kontaktów seksualnych), depresja, wycofanie z różnych aktywności życiowych, obniżone poczucie własnej wartości, konflikty i oddalenie w relacjach partnerskich i inne. W takich przypadkach pomoc psychologa nakierowana jest na pracę z tymi towarzyszącymi objawami, a jej celem jest obniżenie cierpienia psychicznego.

Podobnie jak w przypadku innych zgłoszeń do psychoterapii, początkowe spotkania mają pomóc nam rozeznać problem i wspólnie określić dalszy plan działania. Zarówno etapy konsultacji, jak i psychoterapii opierają się na rozmowie. Celem naszej współpracy jest zrozumienie mechanizmów psychologicznych wywołujących objawy w sferze seksualnej, poszukiwanie nowych strategii, a w efekcie zmniejszenie cierpienia.

Zakres problemów z jakimi pracuję obejmuje:
- obniżenie lub utrata ochoty do współżycia (czyli pożądania)
- obniżenie lub utrata przyjemności w kontaktach seksualnych (czyli pobudzenia/podniecenia)
- brak orgazmu
- nadmierny popęd
- „uzależnienie” od pornografii i masturbacji
- wytrysk przedwczesny lub opóźniony
- niepełny wzwód lub jego brak (impotencja)
- ból, dyskomfort uniemożliwiające odbycie stosunku (pochwica, dyspareunia)
- lęk przed kontaktem seksualnym
- niezadowolenie ze współżycia, rozbieżności potrzeb w parze
- niepokoje rodziców dotyczące rozwoju seksualnego dzieci
- trudności rodziców w prowadzeniu rozmów z dziećmi na tematy związane z seksualnością człowieka
- niepokoje, kryzysy wokół własnej orientacji seksualnej czy identyfikacji płciowej
- trudności związane z aktywnością seksualną doświadczane przez osoby starsze

Pojedyncze spotkanie trwa 50 minut w przypadku pracy z jedną osobą lub 60 minut, gdy pracuję z parą. Częstotliwość sesji ustalana jest indywidualnie, w zależności od zgłaszanego problemu.

Ważne! Na żadnym etapie swojej pracy nie wykonuję badań fizykalnych, wszyscy uczestnicy spotkania pozostają cały czas ubrani, nie przepisuję leków.